• Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutuse tegevusvaldkonnaks on:

  vabatahtlikul sertifitseerimisel:

  • toodete ja tootmisohje vastavuse hindamine ja tõendamine (sertifitseerimine);
  • tunnustatud asutusena toodete ja tootmisohje sertifikaatide väljastamine;
  • järelevalve teostamine toodete ja tootjate tootmisohje üle.

  kohustuslikul sertifitseerimisel:

  • toodete ja tootmisohje toimivuse püsivuse hindamine ja tõendamine (sertifitseerimine);
  • teavitatud asutusena CE-märgistuse aluseks oleva toote toimivuse püsivuse ja tootmisohje sertifikaadi väljastamine;
  • järelevalve teostamine toodete ja tootjate tootmisohje üle.

TTÜ Sertifitseerimisasutus on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud kui:

 • toote sertifitseerimisasutus ehitustoodete ja -materjalide valdkonnas (akrediteerimistunnistus nr PC 017, 14.05.2010, esmakordselt 09.07.2004)

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi volitatud asutusena ja tunnustatud asutusena tegutsemise õiguse andmise komisjon on oma otsustega nr 31, 14.07.2004, nr 36, 16.09.2004, nr 39, 16.02.2005; nr 47, 06.02.2006; nr 58, 14.07.2006, nr 75, 05.04.2007; nr 78, 26.07.2007; nr 88, 21.12.2007; nr 93, 02.06.2008; nr 103, 02.07.2009, nr 109, 19.11.2009, nr 119 21.06.2010 ja nr 165 17.06.2013 andnud TTÜ Sertifitseerimisasutusele õiguse tegutseda tunnustatud sertifitseerimisasutusena

Euroopa Komisjoni poolt on TTÜ Sertifitseerimisasutusele kui teavitatud sertifitseerimisasutusele antud tunnusnumber 1504.