Sellel veebilehel andmeid enam ei uuendata.
TalTech Raamatukogu uue veebi leiate aadressil taltech.ee/raamatukogu.