ÕPPEAINED KEVADSEMESTRIL 2019/2020

VABAÕPPE KEELEKURSUSED KEVADSEMESTRIL 2019/2020
 

HLI0062 INGLISE KEELE GRAMMATIKA E-KURSUS
(Registreerimine) 
Inglise keele grammatika e-kursus on mõeldud üliõpilstele, kes soovivad korrata inglise keele grammatikat. Rühma suurus on 40 üliõpilast. Arvu täitumisel vastab õppejõud järgnevatele deklaratsioonidele eitavat. Aine saab deklareerida ÕISis koodiga HLI0062 seal antud õppejõule. Ainet ÕISis deklareerides lugege läbi kogu info - sealt leiate ka kursuse parooli. Minge https:/moodle.taltech.ee