PhD majandusteadus, professor

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, Majandusteaduskond

Akadeemia tee 3, SOC-487,

12618 Tallinn, Eesti

Tel 620 4051

e-post: kadri dot mannasoo at taltech dot ee

CV ETIS

Majandusuuringute valdkonnas huvitun põhiliselt empiirilisest mikroanalüüsist. Varasemad uurimused seonduvad pankade ning ettevõtete jätkusuutlikkusega ning vastastikmõjude uurimisega majandus- ning finantskriisi tingimustes.  Viimased uurimused keskenduvad ettevõtete investeerimisstrateegiatele, sealhulgas pikaajalist majanduskasvu tagavate teadus- ning arendustegevuse investeeringutele ning neid  mõjutavatele teguritele. Hetkel on käsil Riigikogu Kantselei Arenguseire Keskuse tellitud uurimisprojekt "Kas ettevõtete investeeringud jõuavad tootlikkuseni", millega seoses  on käsil ettevõtete investeerimismustrite ja tootlikkuse mõjutegurite uurimine, sealhulgas inimkapitali, teadmusloome efektiivsuse ning tehnoloogia- ja teadmiste adaptsioonivõime uurimine, mis loovad aluse pikaajaliseks jätkusuutlikuks majanduskasvuks ning loovad eelduse väljumiseks keskmise sissetulekuga riikide lõksust (ingl k middle-income trap).

Kursused: Doktorikursus TES9130 Econometrics (sügis), Magistri seminar (TEX1140 kevad), Magistrikursus TES2403 Multivariate Statistics (alates 2013 kevad), TES8140 Statistical Analysis (2011-2014 sügis).

Juhendan magistri- ja doktoritöid erinevatel teemadel. Eelistan mikro-öknomeetriat rakendavate uurimuste juhendamist.

Olen osalenud akadeemilistes, kuid ka rakenduslikes projektides, majanduspoliitika, finantskriiside, aga ka mikro-tasandi riskide ning tõenäosuste hindamisel.