Ühinemise taust ja eesmärk

1. augustil 2017 ühinesidTallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž), mille järgselt kuulub IT Kolledž keskse akadeemilise ja administratiivse üksusena TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna koosseisu ja kannab nime TTÜ IT Kolledž.

Ühinemise eesmärk on tõsta õppetöö kvaliteeti, anda laiapõhjalisemat IT-haridust ja suurendada IKT-erialade lõpetajate arvu. Õppekavade arendusse kaasatakse erasektor, et ülikoolis õpetatav vastaks tööturu vajadustele. Ühiselt arendatakse välja õppekavad, milles on ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus TTÜ teadusliku võimekusega.

Loe lisaks: TTÜ ja IT Kolledž sõlmisid ühinemisleppe