TTÜ 2016 populaarsemaid bakalaureuseõppekavu
Uudne ja nõutud magistriõppekava

 • Õppekava Rakenduslik majandusteadus, peaeriala Majandusanalüüs
 • Eestikeelne õppekava riiklikult finantseeritud õppekohtadega
 • Mitmekülgne ja kaasaegne rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandusteaduslik haridus
 • Õppejõud nii tugeva akadeemilise kui praktilise taustaga
 • Teadmised ja oskused majandusprotsesside mõistmiseks ja analüüsimiseks nii ettevõtte, finantsasutuse kui makromajanduse tasandil
 • Valikained võimaldavad süvendatult keskenduda huvipakkuvatele majandusanalüüsi valdkondadele ja meetoditele
 • Erialaoskused töötamiseks majandusanalüütikuna ettevõtetes, finantsasutustes ja avaliku sektori asutustes, majandusuuringute teostajana või konsultandina
 • Bakalaureuseõppes õppetöö päevases õppes. Suurepärane võimalus jätkata õpinguid Majandusanalüüsi magistriõppes
 • Magistriõppes õppetöö tööpäevade õhtuti ja laupäeviti. Head eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes
 • Omistatav kraad: sotsiaalteaduse bakalaureus/magister majandusanalüüsi erialal (B.A. / M.A)

TTÜ arendab Majandusanalüüsi bakalaureuse- ja magistriõpet koos Põhjamaade juhtivate ülikoolidega - Helsingi Ülikooli, Stockholmi Ülikooli ja Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudiga (KTH) - programmi Nordplus Higher Education toetusel. TTÜs käivad loenguid pidamas välisõppejõud ning parimatel Majandusanalüüsi tudengitel on võimalus käia kursustel Helsingi Ülikoolis, Stockholmi Ülikoolis ja KTHs.


Rakendusliku majandusteaduse õppekava magistrandid on olnud väga edukad erinevate stipendiumidele ja auhindadele kandideerimisel, näiteks:

 • Magistrand Janely Põllumägi sai mais 2017 Rein Otsasoni Fondi stipendiumi ning viibis 2017 kevadsemestril vahetustudengina Singapuri Rahvusülikoolis (NUS, maailma top 12. ülikool) TTÜ ja NUSi vahelise koostöölepingu raames Erasmus stipendiumiga. Loe lähemalt Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi Facebook'i lehelt.
 • Birgit Hänilane pälvis oma 2017 kevadel kaitstud magistritöö „The Impact of the Minimum Wage on Employment in Estonia" ("Alampalga mõju tööhõivele Eestis") Statistikaameti Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia. Loe lähemalt Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi Facebook'i lehelt.
 • Marianna Rõbinskajat tunnustati tema 2016 kevadel kaitstud magistritöö eest Eesti Panga Urmas Sepa nimelise teaduspreemiaga. Loe lähemalt Eesti Panga kodulehelt.
 • Heili Hein pälvis Rakendusliku majandusteaduse õppekava magistrandina Rein Otsasoni Fondi stipendiumi 2015.a. ning jätkas peale magistrikraadi kaitsmist TTÜs oma õpinguid Berliinis. Loe lähemalt Rein Otsasoni Fondi kodulehelt.

 

Õnnitleme kõiki edukaid stipendiaate ning soovime edu ka kõigile praegustele ja tulevastele Rakendusliku majandusteaduse õppekava tudengitele stipendiumidele ja preemiatele kandideerimisel!


Rakendusliku majandusteaduse õppekava tudengid on oodatud osalema Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminaridel ning muudes tegemistes. Ole toimuvaga kursis Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kodulehe ning Facebook'i lehe vahendusel.


 

Bakalaureuseõpe

< >
 • Prof. Aaro Hazak

  Rakendusliku majandusteaduse õppekava juht

  "Majandusanalüüsi magistriõppe eesmärgiks on pakkuda tänapäeva globaliseeruva ja infoküllase majanduse tingimustele vastavat rakendusliku väljundiga kvaliteetset majandusharidust"

  Aaro Hazak on TTÜ Rahanduse ja majandusteooria instituudi professor, kel on majandusanalüüsi alal lisaks akadeemilistele teadmistele üle 15 aasta praktilist kogemust rahvusvahelisest konsultatsioonifirmast PricewaterhouseCoopers Advisors.

 • Prof. Kadri Männasoo

  Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor

  "Enamikes otsustes nii üksikisiku, ettevõtte kui riigi tasandil peitub majanduslik aspekt. Majanduselus valitsevate seoste ja seaduspärade tundmine ning oskus neid seoseid ja seaduspärasid mõõta ja hinnata aitab langetada paremaid otsuseid."

  Professor Kadri Männasoo on TTÜ Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor, kellel on teadusuuringute ja õppetöö kõrval laialdasi praktilisi töökogemusi majandusanalüüsi valdkonnas Swedbank’ist ja Eesti Pangast.

 • Tõnu Palm

  Nordea Eesti peaökonomist

  "Mikrovaate kõrval on oluline makroanalüüs, et mõista paremini tänapäevase globaalse integreeritud maailma tsüklilisi ja struktuurseid arenguid. Aitab see, kui tead olulistest protsessidest võimalikult palju detailset infot ja samas adud ka laia pilti, et tervik kokku panna."

  Tõnu Palm on tunnustatud makromajandusanalüütik, kes on külalisena esinenud ka TTÜ majandusmagistrandidele.

< >


6. juunil 2016 kaitsesid esimesed Majandusanalüüsi eriala lõpetajad magistritöid

Õnnitleme õppekava esimesi lõpetajaid! Näiteid kaitstud magistritöödest:

 


7. juunil 2017 kaitses magistritöid teine lend Majandusanalüüsi eriala lõpetajaid

Õnnitleme edukaid lõpetajaid! Näiteid kaitstud magistritöödest: