Siit leiate paindliku tööaja ja töökoha, töö tulemuslikkuse ning töötaja ajakasutuse, unisuse, väsimuse ja õnnelikkuse vahelisi seoseid käsitleva uurimisprojekti tutvustuse.

Uurimused käsitlevad loovaid teadus- ja arendustöötajaid Eestis. Uuringuga kogutud andmed hõlmavad 153 T&A loovtöötajat - insenerid, teadlased, toote- ja IT-arendajad. Esindatud on 11 tööandjat - era- ja avaliku sektori T&A asutused/ettevõtted, pangad, tehnoloogia- ja IT-ettevõtted.

Tutvustame huvilistele projekti peamisi tulemusi lihtsalt arusaadavas vormis:

Projekti teostasid TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadlased koostöös meditsiiniteadlaste ning kolleegidega Helsinki Ülikoolist ja Sydney Macquarie Ülikoolist, vt meeskond.


Vaata siit seminaride salvestusi